2a Konjunktiv i que-satser - 2

Övningen är skapad 2013-10-23 av teresaporfavor. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Siento que no puedas venir. Jag är ledsen att du inte kan komma.
 • Temo que no lo sepa. Jag är rädd att hon inte vet det.
 • Esperamos que todo se solucione. Vi hoppas att allt ordnar sig.
 • Es una pena que no tengamos tiempo. Det är synd att vi inte har tid.
 • No me sorprende que ande mal de dinero. Det förvånar mig inte att han har ont om pengar.
 • Me parece absurdo que se decidan esas cosas en Bruselas. Jag tycker det är absurt att sådana saker beslutas i Bryssel.
 • Es mejor que cojas el metro. Det är bäst att du tar tunnelbanan.
 • Hoy es normal que se tutee la gente. Idag är det normalt att folk duar varandra.
 • No vale la pena que le preguntéis. Det är ingen idé att ni frågar honom.
 • ¡Qué casualidad que nos veamos aquí! Vilket sammanträffande att vi ses här!
 • ¿Te gustaría que diéramos un paseo? Skulle du ha lust att ta en promenad?
 • Era frecuente que se inundaran las calles. Det var vanligt att gatorna blev översvämmade.

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/2a-konjunktiv-i-que-satser-2.3184485.html

Dela