2A Entrevista con Eloy s.38

Övningen är skapad 2013-10-22 av teresaporfavor. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • dina tus
 • vad heter de? ¿Cómo se llaman?
 • Pappa el padre
 • han/hon är ... år tiene ... años
 • rektor el direktor
 • gymnasieskola el instituto
 • mamma la madre
 • gymnasielärare (kvinna) la profesora
 • gammal vieja
 • din tu
 • du studerar estudias
 • studera estudiar
 • du arbetar trabajas
 • arbeta trabajar
 • studerande el/la estudiante
 • gren, pogram la rama
 • naturvetenskap las Ciencias (Naturales)
 • ämne la asignatura
 • favorit favorita
 • liten pequeño
 • nu ahora
 • elev el alumno

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/2a-entrevista-con-eloy-s-38.3179821.html

Dela