28. På hotellet - klagomål

Övningen är skapad 2017-03-15 av Sharara. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • prha ne deluje duschen funkar inte
  • ne teče topla voda det kommer inget varmvatten
  • ali bi se dalo to popraviti kan ni låta det repareras?
  • soba nima balkona rummet har ingen balkong
  • soba je prehrupna rummet är llyhört
  • premajhna litet
  • pretemna mörkt
  • to mi ni všeč jag tycker inte om det
  • predrago dyrt
  • cenejšega billigare

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/28-pa-hotellet-klagomal.7194874.html

Dela