2011-01-24

Övningen är skapad 2011-01-24 av loaa. Antal frågor: 19.
Välj frågor (19)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • rose reste sig
 • creator skapare
 • bodiless kropslös
 • motionless orörlig
 • stirred satte i rörelse, rörde
 • rushed rusade, forsade
 • thundered åskade
 • spray stänk
 • foam skum
 • cleaved delade, klyvde
 • surface yta
 • beneath nedanför, nedan, under
 • do harm göra skada
 • reached sträcka, nå upp till, ge
 • the four directions de fyra vädersträcken
 • in the same manner på samma sätt (vis)
 • return återvända
 • certainly naturligtvis
 • whirlpool strömvirvel

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/2011-01-24.625473.html

Dela