20 verb grupp 4+5 (inf, pres, pret)

Övningen är skapad 2017-05-12 av sfikramfors. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • be, ber, bad ‏ምሕታት፡ ምልማን‏, ‏ስም እግዚአብሄር ምጽዋዕ፡ ምልማን፡ ጸሎት ምግባር (ምስጋድ)‏
 • vilja, vill, ville ‏ምድላይ፡ ምምናይ፡ ንኽትረክብ ምጽባይ‏
 • bli, blir, blev ‏ኵነታት ህልውና ዚገልጽ ዓንቀጽ፡ ኪኸውን ጀሚሩ ወይ ኪኸውን ኢዩ‏
 • dricka, dricker, drack ‏ምስታይ‏
 • , dör, dog ‏ምምዋት፡ ምዕራፍ፡ ህይወት ምስኣን‏
 • äta, äter, åt ‏ምብላዕ፣ ምምጋብ‏
 • , får, fick ‏ምርካብ, ምቕባል፣ምፍቃድ‏
 • , går, gick ‏ብእግርኻ ምኻድ፡ ምንቅስቓስ‏
 • göra, gör, gorde ‏ምግባር፡ ምስራሕ፡ ምፍጻም‏, ‏ምስራሕ፡ ምምስራት፡ ምፍጣር፡ ምኽንያት ወይ ጠንቂ ምዃን‏
 • ha, har, hade አለኒ፣ምሕላው፣ ሓጋዚ ቭርብ
 • komma, kommer, kom ‏ደፋፍአ፡ ደረኸ፡ ሓበረ‏, ‏ምምጻእ፡ ምብጻሕ፡ ምርካብ‏
 • kunna, kan, kunde ‏ምፍላጥ፡ ምኽኣል‏, ‏ዚከኣል እንተኾነ‏
 • se, ser, såg ‏ምርኣይ (በዒንትኻ ምዕዛብ)፡ ምጥማት፡ ምምልካት (ከምኡ እውን ”ምርዳእ”)‏
 • sitta, sitter, satt ‏ኮፍ ምባል፡ ምቕማጥ‏
 • sova, sover, sov ‏ምድቃስ፡ ሰለም ምባል‏
 • säga, säger, sa ‏ብቓል ምሕባር፡ ምባል፡ ምግላጽ፡ ምርቋሕ‏
 • sälja, säljer, sålde ምሻጥ‏
 • vara, är, var እዩ
 • ta, tar, tog ‏ምውሳድ፣ምሓዝ
 • veta, vet, visste ‏ምፍላጥ፡ ብዛዕባ ሓደ ነገር ፍልጠት ምህላው‏

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/20-verb-grupp-45-inf-pres-pret.7327048.html

Dela

Annonser