2. VERBOS 6-9

Övningen är skapad 2019-01-29 av Edasp. Antal frågor: 22.
Välj frågor (22)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • dar (oy) ge
 • decir (e:i, go) säga
 • desaparecer (zco) försvinner
 • desayunar äta frukost
 • descansar vila
 • desear önska
 • digo jag säger
 • doler (ue) ha ont
 • dormir (ue) sova
 • empezar (ie) börja
 • encantar älska
 • encontrar (ue) hitta
 • entender (ie) förstå
 • escribir skriva
 • escuchar lyssna
 • estar (oy) vara, befinna sig,
 • estoy jag är, jag befinner mig, jag mår
 • estudiar studera
 • ganar vinna, tjäna
 • gustar gilla
 • hablar prata
 • hacer (go) göra

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/2-verbos-6-9.8848131.html

Dela