1Serbiska verb böjning

Övningen är skapad 2018-07-05 av Victorvargaa. Antal frågor: 52.
Välj frågor (52)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • du tittar ti gledaš
 • han tittar on gleda
 • jag tittar ja gledam
 • vi tittar mi gledamo
 • dem tittar oni gledaju
 • du tror ti misliš
 • han tror on misli
 • vi tror mi mislimo
 • de tror oni misle
 • du reser ti putovaš
 • jag reser ja putovam
 • du sover ti spavaš
 • han sover on spava
 • vi sover mi spavamo
 • jag vet ja znam
 • du vet ti znaš
 • vi vet mi znamo
 • dem vet oni znaju
 • jag ger ja dajem
 • du ger ti daješ
 • han ger on daje
 • hon ger ona daje
 • ni ger vi dajete
 • vi ger mi dajemo
 • dem ger oni daju
 • du dricker ti pitiš
 • jag dricker ja pijem
 • han dricker on pije
 • hon dricker ona pije
 • vi dricker mi pijemo
 • ni dricker vi pijete
 • dem dricker oni piju
 • jag ser ja vidim
 • du ser ti vidiš
 • han ser on vidi
 • hon ser ona vide
 • vi ser mi vidimo
 • ni ser vi videte
 • de ser oni vide
 • jag tar ja uzmem
 • du tar ti uzmeš
 • han tar on uzme
 • hon tar ona uzme
 • vi tar mi uzmemo
 • ni tar vi uzmete
 • dem tar oni uzmaju
 • jag måste moram
 • du måste moraš
 • han måste on mora
 • hon måste ona mora
 • vi måste mi moramo
 • ni måste vi morate

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/1serbiska-verb-bojning.8279755.html

Dela