1MC620 - Hematologi

Övningen är skapad 2019-06-04 av oliverfallman. Antal frågor: 18.
Välj frågor (18)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vilken sjukdom? Trött, matt, svag, yrsel, hjärtklappning, huvudvärk, blek hud, bleka slemhinnor, kronisk hypoxi Järnanemi
 • Vad är järnanemi för form av anemi? Mikrocytär anemi
 • Sekundär anemi - patofysiologi? Akut/kronisk hämning av erytropoesen
 • Vad är kobalaminbrist och folsyrabrist för typer av anemi? Makrocytär anemi
 • Vad orsakar kobalaminbrist? Bristande nutrition, HP-infektion, atrofisk gastrit
 • Medfödd hemolytisk anemi - patofysiologi Kroppen producerar antikroppar som bryter ned de röda blodkropparna
 • Exempel på bakomliggande orsak till sekundäranemi Tumörsjukdom
 • Exempel på bakomliggande orsak till trombocytopeni Autoimmun sjukdom
 • Vilka akuta leukemier finns det? AML, ALL
 • Vilka kroniska leukemier finns det? KLL, KML
 • Patofysiologi, leukemi Abnorm tillväxt av omogna maligna blodceller i benmärg och perifert blod
 • Vad leder patofysiologin kring leukemi till? brist på normala blodkroppar
 • Vilket symtom ger misstankar om lymfom? Svullnad av en eller flera körtlar
 • Myelom, patofysiologi En malignt omvandlad plasmacell som infiltrerar benmärgen
 • Hur förkortas en blodtransplantation? SCT
 • Vad kallas den blodtransplantation där patienten är sin egen donator? Autolog SCT
 • Vad kallas den blodtransplantation där en annan person är donator? Allogen SCT
 • Indikationer för stamcellstransplantation? Lymfomsjukdomar, plasmacellssjukdomar, autoimmuna sjukdomar, leukemi

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/1mc620-hematologi.9096548.html

Dela