1C Verb i perfekt

Övningen är skapad 2013-10-22 av teresaporfavor. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • pratat hablado
 • ätit comido
 • bott vivido
 • gjort hecho
 • satt/ställt/lagt puesto
 • skrivit escrito
 • sagt dicho
 • dött muerto
 • öppnat abierto
 • förstört roto
 • sett visto
 • återvänt vuelto

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/1c-verb-i-perfekt.3181128.html

Dela