16.2 เกี่ยวกับยา

Övningen är skapad 2016-05-30 av Duan. Antal frågor: 12.
Välj frågor (12)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Vagitorier ยาเหน็บช่องคลอด
 • Vaginaltabletter ยาเหน็บช่องคลอดชนิดเม็ดแข็ง
 • Dosering av läkemedel ปริมาณยาที่ใช้ต่อหนึ่งครั้ง/ขนาดยา
 • Fördröjd verkan การที่ยาออกฤทธิ์ช้า
 • Läkarordinationen ใบสั่งแพทย์
 • recept ใบสั่งยา
 • Delegering การมอบอำนาจหน้าที่
 • Vårdgivare ผู้ให้บริการสุขภาพ
 • Läkemedelberoende och missbruk การเสพติดยาและการใช้ยาในทางที่ผิด
 • Läkemedelmissbruk การใช้ยาในทางที่ผิด, การเสพติดยา
 • Abstinenssymptom อาการอยากยา, อาการลงแดง
 • avgiftningsprogram โปรแกรมล้างพิษ

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/16-2.6246900.html

Dela