11-30

Övningen är skapad 2018-12-05 av rossford2001. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • undici 11
 • dodici 12
 • tredici 13
 • quattordici 14
 • quindici 15
 • sedici 16
 • diciassette 17
 • diciotto 18
 • diciannove 19
 • venti 20
 • ventuno 21
 • ventidue 22
 • ventitre 23
 • ventiquattro 24
 • venticinque 25
 • ventisei 26
 • ventisette 27
 • ventotto 28
 • ventinove 29
 • trenta 30

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/11-30.8746784.html

Dela