10B Thomas und die Musik Der Sprung! 2

Övningen är skapad 2017-03-21 av Johanna_E. Antal frågor: 10.
Välj frågor (10)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • Er spielt schon sechs Jahre Han har redan spelat i sex år
  • aus från
  • älter als äldre än
  • dort där
  • im einem Chor i en kör
  • ins Konzert gehen gå på konsert
  • hört nur hör bara
  • schlecht dålig
  • besser bättre
  • Wie findest du..? Vad tycker du om..?

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/10b-thomas-und-die-musik-der-sprung-2.7212831.html

Dela