100 vanligaste orden i serbiskan

Övningen är skapad 2020-01-07 av RaggMunken. Antal frågor: 100.
Välj frågor (100)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • kao som
 • ja jag
 • njegov hans
 • da ja/det
 • on han
 • bio var
 • za för
 • o om (about)
 • su de är
 • sa med
 • oni de/dem
 • biti att vara
 • na
 • jedan en/ett
 • imaju de har
 • ova detta
 • iz från
 • kod av
 • vruće varm
 • reč ord
 • ali men
 • šta? vad?
 • neki några
 • je han/hon är
 • ona hon, de/dem
 • vi ni
 • ili eller
 • imao hade
 • ovo detta
 • od från
 • do till
 • i och
 • start start
 • u i
 • mi vi
 • mogu kan
 • napolje ut
 • drugo annan
 • su var (were)
 • koja som
 • učiniti att göra
 • njihove deras
 • vreme tid
 • ako om
 • volja kommer att
 • kako? hur?
 • rekati att säga
 • porodica familj
 • svaki varje
 • reći han/hon berättar
 • ne nej
 • namesiti att rätta till
 • tri tre
 • vazduh luft
 • dobro bra
 • takođe också
 • igrati se att spela
 • malo, a, e liten
 • kraj slutet
 • staviti att sätta
 • dom hem/hus
 • pročitajte läs!
 • ruka hand
 • luka hamn
 • veliki, a, o stor
 • čarolija magi
 • dodati att tillägga
 • čak även
 • zemlja land
 • ovde här
 • morati att vara tvungen
 • visoka hög
 • takav sådan
 • pratiti att följa
 • zakon förordning
 • zašto? varför?
 • pitati att fråga
 • muškarac man
 • promeniti att ändra
 • otišao åkte
 • vrsta art/slag
 • isključen avsluta/stänga av
 • treba behöva
 • kuća hus
 • slika bild
 • probajte! pröva!
 • nas oss
 • opet igen
 • životinja djur
 • tačka punkt
 • majka mamma
 • svet världen
 • blizu nära
 • izgraditi att bygga
 • sebe sig
 • zemlja (2) jorden
 • tata pappa
 • sok juice (saft)
 • jabuka äpple
 • mnogo mycket

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/100-vanligaste-orden-i-serbiskan.9528322.html

Dela