10 The case of the empty safe

Övningen är skapad 2012-01-30 av Tillo11. Antal frågor: 33.
Välj frågor (33)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • case fall
 • safe kassaskåp
 • midnight midnatt
 • 4th fjärde
 • WPC kvinnlig polis
 • arrive anlända
 • call samtal
 • upset upprörd
 • bandage bandage
 • in a mess i oordning
 • rucked up tillknycklad
 • carpet stor matta
 • sat down satte sig ned
 • table bord
 • question förhöra
 • what vad som
 • happen hända
 • front främre
 • smash krossa
 • ran sprang
 • broken trasig
 • thief tjuv
 • third tredje
 • went blev
 • woke up vaknade
 • check kontrollera
 • nodded nickade
 • wrote skrev
 • notebook anteckningsbok
 • answer svara
 • inside in
 • ask be
 • mistake misstag

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/10-the-case-of-the-empty-safe.1729112.html

Dela