10 โครงกระดูก 2 (กระดูกสันหลัง)

Övningen är skapad 2016-05-30 av Duan. Antal frågor: 27.
Välj frågor (27)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • halskotor กระดูกสันหลังส่วนคอ
 • bröstkotor กระดูกสันหลังส่วนอก
 • ländkotor กระดูกสันหลังส่วนเอว
 • korsbenet กระดูกสันหลังส่วนกระเบนเหน็บ
 • svansbenet กระดูกก้นกบ
 • kotpelaren กระดูกสันหลัง
 • övre extremiteternas muskler กล้ามเนื้อในกระดูกรยางค์บน
 • nedre extremiteternas muskler กล้ามเนื้อในกระดูกรยางค์ล่าง
 • svanskotor กระดูกก้นกบ
 • mellankotskivor, diskar หมอนกระดูก
 • bröstbenet กระดูกสันอก
 • skulderbladet กระดูกสะบัก
 • nyckelbenet กระดูกไหปลาร้า
 • överarmsbenet กระดูกต้นแขน
 • armbågsleden ข้อต่อข้อศอก
 • fingrarna นิ้วมือ
 • tummen นิ้วโป้ง
 • höftbenen กระดูกสะโพก
 • lårbenshals คอกระดูกต้นขา
 • skenbenet กระดูกแข้ง
 • vadbene กระดูกน่อง
 • vristen กระดูกข้อเท้า
 • mellanfoten กระดูกฝ่าเท้า
 • hälbenet กระดูกส้นเท้า
 • muskelfibrer เส้นใยกล้ามเนื้อ
 • bindvävshinna เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน
 • sammandragning, kontraktion การหดรัดตัว

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/10--2.6246738.html

Dela

Annonser