10 โครงกระดูก 01

Övningen är skapad 2016-05-30 av Duan. Antal frågor: 21.
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • skelettet โครงกระดูก
 • benvävnad เนื้อเยื่อกระดูก
 • benskörhet, osteoporos โรคกระดูกพรุน
 • fogar ข้อต่อกระดูกชนิดติดแน่น
 • leder ข้อต่อ
 • bäckene t กระดูกเชิงกราน
 • ledbrosk กระดูกอ่อนข้อต่อ, ​ กระดูกอ่อนที่ผิวข้อต่อ
 • ledvätska (น้ำ)ไขข้อ
 • ledband เอ็นยึดข้อ
 • broskskivor, diskar หมอนรองกระดูก
 • knäleden ข้อต่อหัวเข่า
 • menisker กระดูกอ่อนมินิสคัส
 • ryggraden กระดูกสันหลัง
 • bröstkorgen, thorax ทรวงอก
 • lårbenet กระดูกโคนขา, กระดูกต้นขา
 • överarm ต้นแขน
 • underbenet กระดูกขาท่อนล่าง
 • huvudet, kraniet ศีรษะ, กะโหลกศีรษะ
 • underkäken ขากรรไกรล่าง
 • överkäken ขากรรไกรบน
 • Ryggmärgskanalen ช่องไขสันหลัง, โพรงไขสันหลัง

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/10--01.6246723.html

Dela