1 - Kemitest joner v.43

Övningen är skapad 2019-10-16 av NannaNisse. Antal frågor: 38.
Välj frågor (38)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • H⁺ vätejon
 • H₃O⁺ oxoniumjon
 • Li⁺ litiumjon
 • Na⁺ natriumjon
 • K⁺ kaliumjon
 • NH₄⁺ ammoniumjon
 • Mg²⁺ magnesiumjon
 • Ca²⁺ kalciumjon
 • Ba²⁺ bariumjon
 • Al³⁺ aluminiumjon
 • Ag⁺ silverjon
 • Cu²⁺ kopparjon
 • Fe²⁺ järn(II)jon
 • Fe³⁺ järn(III)jon
 • Zn²⁺ zinkjon
 • Pb²⁺ blyjon
 • F⁻ flouridjon
 • Cl⁻ kloridjon
 • Br⁻ bromidjon
 • I⁻ jodidjon
 • O²⁻ oxidjon
 • S²⁻ sulfidjon
 • N³⁻ nitridjon
 • H⁻ hydridjon
 • HCl saltsyra
 • H₂SO₄ svavelsyra
 • HNO₃ salpetersyra
 • H₂CO₃ kolsyra
 • H₃PO₄ fosforsyra
 • OH⁻ hydroxidjon
 • HSO₄⁻ vätesulfatjon
 • SO₄²⁻ sulfatjon
 • NO₃⁻ nitratjon
 • HCO₃⁻ vätekarbonatjon
 • CO₃²⁻ karbonatjon
 • H₂PO₄⁻ divätefosfatjon
 • HPO₄²⁻ vätefosfatjon
 • PO₄³⁻ fosfatjon

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/1-kemitest-joner-v-43.9375324.html

Dela