1. B Vie et loisirs

Övningen är skapad 2018-09-10 av st0kerm0ker. Antal frågor: 20.
Välj frågor (20)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • (allt)sedan depuis
 • lat paresseux-euse
 • klättra grimper
 • det känns som, jag tycker j'ai l'impression
 • mage ventre
 • alla tout le monde
 • ett tjugotal vingtaine
 • ålder âge
 • kön sexe
 • olik, olika différent-e
 • det är nödvändigt il faut
 • komma venir
 • två gånger i veckan deux fois par semaine
 • ni kommer se vous allez voir
 • det kommer ça vient
 • instruktör, tränare moniteur-trice
 • stolt fier, fière
 • förverkliga ngt réaliser qch
 • dröm rêve
 • kurs i bergsklättring cours d'escalade

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/1-b-vie-et-loisirs.8387420.html

Dela