1.2 Vocab Practice

Övningen är skapad 2014-09-22 av sra_thomen. Antal frågor: 45.
Välj frågor (45)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • artistic artístico
 • athletic atlético
 • good bueno
 • funny cómico
 • disorganized desorganizado
 • studious estudioso
 • intelligent inteligente
 • bad malo
 • organized organizado
 • lazy perezoso
 • serious serio
 • nice simpático
 • hardworking trabajador
 • tall alto
 • short bajo
 • pretty bonito
 • big grande
 • good-looking bonito
 • young joven
 • red haired pelirrojo
 • small pequeño
 • old viejo
 • I have tengo
 • she/he has tiene
 • blond hair pelo rubio
 • brown hair pelo castaño
 • the friend el amigo
 • the girl la chica
 • the boy el chico
 • the student el estudiante
 • the man el hombre
 • la mujer the woman
 • the person la persona
 • very muy
 • a little un poco
 • because porque
 • all todos
 • social sociable
 • silly gracioso
 • quiet callado
 • dumb tonto
 • friendly amable
 • mean, annoying antipático
 • patient paciente
 • impatient impaciente

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/1-2-vocab-practice.3859738.html

Dela