1 - 1:a Stycket - Med Ljudspråk

Övningen är skapad 2017-10-11 av 22Dav. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • god morgon dzie'n dobry [djän dåbri]
  • god dag/ Hej czes'c' [tshejst]
  • god kväll dobry wieczo'r [dåbri vieshtror]
  • god natt dobranoc [dåbranåts]
  • sov gott s'pij dobrze [shpi dåbdjä]
  • hejdå do widzenia [då vidzenja]

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/1-1-a-stycket-med-ljudsprak.7676930.html

Dela