0 - 101

Övningen är skapad 2015-11-26 av thelunafan. Antal frågor: 30.
Välj frågor (30)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • cero noll
 • uno ett
 • dos två
 • tres tre
 • cuatro fyra
 • cinco fem
 • seis sex
 • siete sju
 • ocho åtta
 • nueve nio
 • diez tio
 • once elva
 • doce tolv
 • trece tretton
 • catorce fjorton
 • quince femton
 • dieciséis sexton
 • dieciocho arton
 • diecinueve nitton
 • veinte tjugo
 • veintiuno 21
 • treinta 30
 • treinta y uno 31
 • cuarenta 40
 • cincuenta 50
 • sesenta 60
 • ochenta 80
 • noventa 90
 • cien 100
 • setenta 70

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/0-101.5375471.html

Dela