한국말: 같이

Övningen är skapad 2016-10-17 av Lovmer. Antal frågor: 6.
Välj frågor (6)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

  • 같이, 함께 tillsammans
  • 같이 먹다 äta tillsammans
  • 같이 갈래? vill du gå tillsammans?
  • 같이 갈까? ska vi gå tillsammans?
  • 우리 같이 가실래요? vill du gå tillsammans med oss?
  • 혼자 ensam

Alla Inga

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/.6722634.html

Dela