jennysophies

  
     

 A-systemets adjektiv
Andra deklinationen
B-systemets adjektiv
Fjärde och femte deklinationen
Grekiskan
Tredje deklinationen