Moonmadness

  
     

 1 Första deklinationens glosor
2 Första deklin försvenskning
3 Andra deklinationens glosor
4 Andra deklin försvenskningar
5 Andra deklin betoning
6 Tredje deklinationens glosor
7 Tredje deklin böjningar
8 Tredje deklin diktamen
9 Tredje deklin betoningar
10 Tredje deklin försvensk
11 Övningar tredje deklin
12 Fjärde, femte deklinationen
13 Försvensk 4 deklinationen
14. 4 och 5 dekl betoningar
16 Övn 4 o 5 deklinationen
20 Operationstermer
30. A-systemets adjektiv
40 B-systemets adjektiv
41 Övn A-systemets adjektiv
42 Övn B-systemets adjektiv
60 Presens particip
90 Anatomi
Ekonomi
Inför provet veck 14
Inför prov i grekiskan 180524
Professional english
Övningar