vanliga adjektiv

vanliga adjektiv - en övning gjord av vega på Glosor.eu.
1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns.
2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem.
3. Vik tillbaka pappret och rätta genom att jämföra med svaren till höger.
sévére sträng
doué begåvad
honnête ärlig
calme lugn
ennuyeux tråkig
poli artig
méchant elak
amoureux kär
sympa trevlig
gai glad
content nöjd, glad
triste ledsen
intélligent intelligent
heureux lycklig
beau vacker, snygg
gentil snäll
joli söt
sportif sportig
sûr de lui självsäker
généreux generös
timide blyg
juste juste
drôle lustig
bête knäpp
bavard pratig
sérieux seriös
pratique praktisk