Medicinsk latin 3

Medicinsk latin 3 - en övning gjord av Heulwen på Glosor.eu.
1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns.
2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem.
3. Vik tillbaka pappret och rätta genom att jämföra med svaren till höger.
valkbildning, svålbildning, benbildning callus
capillus hårstrå (på kroppen)
bronchus luftrör
finger, tå digitus
reumatism rheumatismus
diabetes, ökad urinutsöndring diabetes
säck saccus
mässling morbilli
hårstrå (på huvudet) pilus
språngben talus
metabolismus ämnesomsätttning
sätt modus
medicus läkare
nervus nerv
sömn somnus
mellanfot metatarsus
por porus
antal numerus
morbus sjukdom
tubus rör
tarmstopp ileus
mucus slem
uterus livmoder
anulus (liten) ring
autismus självförsjunkenhet
cubitus armbåge
skiva discus
terminus gräns, slut
alveolus litet hålrum, lungblåsa
gulsot icterus
kärna nucleus
thalamus kärnsystem i hjärnan
plats locus
fast blodpropp thrombus
led articulus
bräss thymus
ventriculus magsäck, hjärtkammare, hjärnventrikel
födelsemärke naevus
volvulus tarmvred
carpus handled
sten calculus
länd lumbus
nodus knut(a), knöl
år annus
ändtarmsöppning anus
malleolus fotknöl
anatomisk förträngning, trång passage, avsmalning isthmus
umbilicus navel
skelögdhet, skelning strabismus
matstrupe oesophagus
villi tarmludd
svamp fungus
clavus liktorn
flik, lob lobus
nodulus liten knut(a)
hälben calcaneus
mellanhand metacarpus
fåra sulcus
hörn, vinkel angulus
focus härd
bukvattusot ascites
bacill bacillus
fundus botten
nedre magmun pylorus
ledhuvud condylus
embolus vandrande blodpropp
(stel)kramp tetanus
lökformad bildning, ögonglob bulbus
strålben radius
överarmsben humerus
nasus näsa
vrist tarsus
öga oculus
stam, bål truncus
ramus gren
musculus muskel
impuls, retning stimulus