Medicinsk latin 3

Medicinsk latin 3 - en övning gjord av Heulwen på Glosor.eu.
1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns.
2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem.
3. Vik tillbaka pappret och rätta genom att jämföra med svaren till höger.
Vad heter fungus på svenska?
svamp
Vad heter digitus på svenska? (2 ord)
finger, tå
Vad heter umbilicus på svenska?
navel
Vad heter mellanfot på latin?
metatarsus
Vad heter locus på svenska?
plats
Vad heter knut(a), knöl på latin?
nodus
Vad heter mässling på latin?
morbilli
Vad heter kärnsystem i hjärnan på latin?
thalamus
Vad heter bräss på latin?
thymus
Vad heter led på latin?
articulus
Vad heter diabetes på svenska? (2 ord)
diabetes, ökad urinutsöndring
Vad heter matstrupe på latin?
oesophagus
Vad heter (stel)kramp på latin?
tetanus
Vad heter sätt på latin?
modus
Vad heter musculus på svenska?
muskel
Vad heter bukvattusot på latin?
ascites
Vad heter lökformad bildning, ögonglob på latin?
bulbus
Vad heter år på latin?
annus
Vad heter överarmsben på latin?
humerus
Vad heter självförsjunkenhet på latin?
autismus
Vad heter nasus på svenska?
näsa
Vad heter tubus på svenska?
rör
Vad heter metabolismus på svenska?
ämnesomsätttning
Vad heter stimulus på svenska? (2 ord)
impuls, retning
Vad heter tarmludd på latin?
villi
Vad heter litet hålrum, lungblåsa på latin?
alveolus
Vad heter pylorus på svenska?
nedre magmun
Vad heter handled på latin?
carpus
Vad heter malleolus på svenska?
fotknöl
Vad heter discus på svenska?
skiva
Vad heter pilus på svenska?
hårstrå (på huvudet)
Vad heter öga på latin?
oculus
Vad heter nodulus på svenska?
liten knut(a)
Vad heter condylus på svenska?
ledhuvud
Vad heter tarmvred på latin?
volvulus
Vad heter vandrande blodpropp på latin?
embolus
Vad heter terminus på svenska? (2 ord)
gräns, slut
Vad heter porus på svenska?
por
Vad heter ramus på svenska?
gren
Vad heter tarsus på svenska?
vrist
Vad heter saccus på svenska?
säck
Vad heter ändtarmsöppning på latin?
anus
Vad heter reumatism på latin?
rheumatismus
Vad heter naevus på svenska?
födelsemärke
Vad heter angulus på svenska? (2 ord)
hörn, vinkel
Vad heter luftrör på latin?
bronchus
Vad heter bacill på latin?
bacillus
Vad heter fundus på svenska?
botten
Vad heter lobus på svenska? (2 ord)
flik, lob
Vad heter nerv på latin?
nervus
Vad heter sjukdom på latin?
morbus
Vad heter focus på svenska?
härd
Vad heter strabismus på svenska? (2 ord)
skelögdhet, skelning
Vad heter calculus på svenska?
sten
Vad heter antal på latin?
numerus
Vad heter mellanhand på latin?
metacarpus
Vad heter anatomisk förträngning, trång passage, avsmalning på latin?
isthmus
Vad heter fast blodpropp på latin?
thrombus
Vad heter hälben på latin?
calcaneus
Vad heter truncus på svenska? (2 ord)
stam, bål
Vad heter ileus på svenska?
tarmstopp
Vad heter liktorn på latin?
clavus
Vad heter kärna på latin?
nucleus
Vad heter länd på latin?
lumbus
Vad heter strålben på latin?
radius
Vad heter hårstrå (på kroppen) på latin?
capillus
Vad heter fåra på latin?
sulcus
Vad heter medicus på svenska?
läkare
Vad heter valkbildning, svålbildning, benbildning på latin?
callus
Vad heter slem på latin?
mucus
Vad heter uterus på svenska?
livmoder
Vad heter (liten) ring på latin?
anulus
Vad heter magsäck, hjärtkammare, hjärnventrikel på latin?
ventriculus
Vad heter armbåge på latin?
cubitus
Vad heter gulsot på latin?
icterus
Vad heter sömn på latin?
somnus
Vad heter språngben på latin?
talus