Medicinsk latin 3

Medicinsk latin 3 - en övning gjord av Heulwen på Glosor.eu.
1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns.
2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem.
3. Vik tillbaka pappret och rätta genom att jämföra med svaren till höger.
Vad heter antal på latin?
numerus
Vad heter porus på svenska?
por
Vad heter öga på latin?
oculus
Vad heter anatomisk förträngning, trång passage, avsmalning på latin?
isthmus
Vad heter kärna på latin?
nucleus
Vad heter ventriculus på svenska? (3 ord)
magsäck, hjärtkammare, hjärnventrikel
Vad heter nerv på latin?
nervus
Vad heter humerus på svenska?
överarmsben
Vad heter led på latin?
articulus
Vad heter alveolus på svenska? (2 ord)
litet hålrum, lungblåsa
Vad heter nodus på svenska? (2 ord)
knut(a), knöl
Vad heter tarmstopp på latin?
ileus
Vad heter rheumatismus på svenska?
reumatism
Vad heter tarmludd på latin?
villi
Vad heter uterus på svenska?
livmoder
Vad heter nasus på svenska?
näsa
Vad heter morbilli på svenska?
mässling
Vad heter bräss på latin?
thymus
Vad heter anulus på svenska?
(liten) ring
Vad heter botten på latin?
fundus
Vad heter handled på latin?
carpus
Vad heter fungus på svenska?
svamp
Vad heter vandrande blodpropp på latin?
embolus
Vad heter terminus på svenska? (2 ord)
gräns, slut
Vad heter metabolismus på svenska?
ämnesomsätttning
Vad heter sätt på latin?
modus
Vad heter tubus på svenska?
rör
Vad heter sjukdom på latin?
morbus
Vad heter läkare på latin?
medicus
Vad heter lobus på svenska? (2 ord)
flik, lob
Vad heter cubitus på svenska?
armbåge
Vad heter truncus på svenska? (2 ord)
stam, bål
Vad heter umbilicus på svenska?
navel
Vad heter finger, på latin?
digitus
Vad heter bukvattusot på latin?
ascites
Vad heter ledhuvud på latin?
condylus
Vad heter naevus på svenska?
födelsemärke
Vad heter härd på latin?
focus
Vad heter impuls, retning på latin?
stimulus
Vad heter liktorn på latin?
clavus
Vad heter muskel på latin?
musculus
Vad heter metacarpus på svenska?
mellanhand
Vad heter (stel)kramp på latin?
tetanus
Vad heter saccus på svenska?
säck
Vad heter självförsjunkenhet på latin?
autismus
Vad heter språngben på latin?
talus
Vad heter kärnsystem i hjärnan på latin?
thalamus
Vad heter discus på svenska?
skiva
Vad heter fåra på latin?
sulcus
Vad heter mellanfot på latin?
metatarsus
Vad heter angulus på svenska? (2 ord)
hörn, vinkel
Vad heter capillus på svenska?
hårstrå (på kroppen)
Vad heter plats på latin?
locus
Vad heter sömn på latin?
somnus
Vad heter hårstrå (på huvudet) på latin?
pilus
Vad heter radius på svenska?
strålben
Vad heter diabetes på svenska? (2 ord)
diabetes, ökad urinutsöndring
Vad heter skelögdhet, skelning på latin?
strabismus
Vad heter malleolus på svenska?
fotknöl
Vad heter thrombus på svenska?
fast blodpropp
Vad heter slem på latin?
mucus
Vad heter callus på svenska? (3 ord)
valkbildning, svålbildning, benbildning
Vad heter ramus på svenska?
gren
Vad heter calculus på svenska?
sten
Vad heter lumbus på svenska?
länd
Vad heter bacillus på svenska?
bacill
Vad heter icterus på svenska?
gulsot
Vad heter calcaneus på svenska?
hälben
Vad heter ändtarmsöppning på latin?
anus
Vad heter bulbus på svenska? (2 ord)
lökformad bildning, ögonglob
Vad heter tarmvred på latin?
volvulus
Vad heter luftrör på latin?
bronchus
Vad heter pylorus på svenska?
nedre magmun
Vad heter liten knut(a) på latin?
nodulus
Vad heter oesophagus på svenska?
matstrupe
Vad heter tarsus på svenska?
vrist
Vad heter år på latin?
annus