Medicinsk latin 3

Medicinsk latin 3 - en övning gjord av Heulwen på Glosor.eu.
1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns.
2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem.
3. Vik tillbaka pappret och rätta genom att jämföra med svaren till höger.
Vad heter sten på latin?
calculus
Vad heter somnus på svenska?
sömn
Vad heter säck på latin?
saccus
Vad heter lobus på svenska? (2 ord)
flik, lob
Vad heter nodulus på svenska?
liten knut(a)
Vad heter morbilli på svenska?
mässling
Vad heter fotknöl på latin?
malleolus
Vad heter tarsus på svenska?
vrist
Vad heter uterus på svenska?
livmoder
Vad heter humerus på svenska?
överarmsben
Vad heter thalamus på svenska?
kärnsystem i hjärnan
Vad heter cubitus på svenska?
armbåge
Vad heter nerv på latin?
nervus
Vad heter porus på svenska?
por
Vad heter callus på svenska? (3 ord)
valkbildning, svålbildning, benbildning
Vad heter metatarsus på svenska?
mellanfot
Vad heter rheumatismus på svenska?
reumatism
Vad heter födelsemärke på latin?
naevus
Vad heter hälben på latin?
calcaneus
Vad heter thymus på svenska?
bräss
Vad heter embolus på svenska?
vandrande blodpropp
Vad heter modus på svenska?
sätt
Vad heter nedre magmun på latin?
pylorus
Vad heter strålben på latin?
radius
Vad heter litet hålrum, lungblåsa på latin?
alveolus
Vad heter diabetes på svenska? (2 ord)
diabetes, ökad urinutsöndring
Vad heter morbus på svenska?
sjukdom
Vad heter stimulus på svenska? (2 ord)
impuls, retning
Vad heter oesophagus på svenska?
matstrupe
Vad heter magsäck, hjärtkammare, hjärnventrikel på latin?
ventriculus
Vad heter icterus på svenska?
gulsot
Vad heter ledhuvud på latin?
condylus
Vad heter tarmstopp på latin?
ileus
Vad heter sulcus på svenska?
fåra
Vad heter truncus på svenska? (2 ord)
stam, bål
Vad heter terminus på svenska? (2 ord)
gräns, slut
Vad heter knut(a), knöl på latin?
nodus
Vad heter antal på latin?
numerus
Vad heter slem på latin?
mucus
Vad heter tetanus på svenska?
(stel)kramp
Vad heter pilus på svenska?
hårstrå (på huvudet)
Vad heter navel på latin?
umbilicus
Vad heter anus på svenska?
ändtarmsöppning
Vad heter oculus på svenska?
öga
Vad heter annus på svenska?
år
Vad heter språngben på latin?
talus
Vad heter focus på svenska?
härd
Vad heter volvulus på svenska?
tarmvred
Vad heter liktorn på latin?
clavus
Vad heter ramus på svenska?
gren
Vad heter locus på svenska?
plats
Vad heter ämnesomsätttning på latin?
metabolismus
Vad heter (liten) ring på latin?
anulus
Vad heter metacarpus på svenska?
mellanhand
Vad heter näsa på latin?
nasus
Vad heter angulus på svenska? (2 ord)
hörn, vinkel
Vad heter strabismus på svenska? (2 ord)
skelögdhet, skelning
Vad heter fundus på svenska?
botten
Vad heter luftrör på latin?
bronchus
Vad heter lökformad bildning, ögonglob på latin?
bulbus
Vad heter bacill på latin?
bacillus
Vad heter carpus på svenska?
handled
Vad heter led på latin?
articulus
Vad heter svamp på latin?
fungus
Vad heter anatomisk förträngning, trång passage, avsmalning på latin?
isthmus
Vad heter skiva på latin?
discus
Vad heter tubus på svenska?
rör
Vad heter fast blodpropp på latin?
thrombus
Vad heter finger, på latin?
digitus
Vad heter hårstrå (på kroppen) på latin?
capillus
Vad heter länd på latin?
lumbus
Vad heter ascites på svenska?
bukvattusot
Vad heter självförsjunkenhet på latin?
autismus
Vad heter kärna på latin?
nucleus
Vad heter villi på svenska?
tarmludd
Vad heter läkare på latin?
medicus
Vad heter muskel på latin?
musculus