Medicinsk latin 3

Medicinsk latin 3 - en övning gjord av Heulwen på Glosor.eu.
1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns.
2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem.
3. Vik tillbaka pappret och rätta genom att jämföra med svaren till höger.
villi tarmludd
knut(a), knöl nodus
vrist tarsus
lumbus länd
överarmsben humerus
reumatism rheumatismus
diabetes, ökad urinutsöndring diabetes
magsäck, hjärtkammare, hjärnventrikel ventriculus
fotknöl malleolus
fungus svamp
(stel)kramp tetanus
capillus hårstrå (på kroppen)
mässling morbilli
valkbildning, svålbildning, benbildning callus
embolus vandrande blodpropp
näsa nasus
oculus öga
radius strålben
somnus sömn
rör tubus
mellanhand metacarpus
numerus antal
härd focus
hårstrå (på huvudet) pilus
fåra sulcus
stam, bål truncus
saccus säck
muskel musculus
plats locus
ileus tarmstopp
nerv nervus
terminus gräns, slut
metabolismus ämnesomsätttning
sten calculus
ramus gren
nedre magmun pylorus
digitus finger, tå
mucus slem
livmoder uterus
nodulus liten knut(a)
skelögdhet, skelning strabismus
carpus handled
självförsjunkenhet autismus
thymus bräss
luftrör bronchus
anus ändtarmsöppning
litet hålrum, lungblåsa alveolus
annus år
thalamus kärnsystem i hjärnan
icterus gulsot
angulus hörn, vinkel
talus språngben
fundus botten
armbåge cubitus
oesophagus matstrupe
modus sätt
bulbus lökformad bildning, ögonglob
metatarsus mellanfot
isthmus anatomisk förträngning, trång passage, avsmalning
morbus sjukdom
ledhuvud condylus
thrombus fast blodpropp
stimulus impuls, retning
bukvattusot ascites
navel umbilicus
por porus
bacillus bacill
discus skiva
clavus liktorn
anulus (liten) ring
volvulus tarmvred
läkare medicus
calcaneus hälben
naevus födelsemärke
led articulus
lobus flik, lob
nucleus kärna