Medicinsk latin 3

Medicinsk latin 3 - en övning gjord av Heulwen på Glosor.eu.
1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns.
2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem.
3. Vik tillbaka pappret och rätta genom att jämföra med svaren till höger.
volvulus tarmvred
nodus knut(a), knöl
malleolus fotknöl
sätt modus
bräss thymus
isthmus anatomisk förträngning, trång passage, avsmalning
litet hålrum, lungblåsa alveolus
säck saccus
gren ramus
öga oculus
hårstrå (på huvudet) pilus
musculus muskel
callus valkbildning, svålbildning, benbildning
vrist tarsus
tarmludd villi
överarmsben humerus
somnus sömn
mellanfot metatarsus
cubitus armbåge
tarmstopp ileus
magsäck, hjärtkammare, hjärnventrikel ventriculus
morbilli mässling
thrombus fast blodpropp
medicus läkare
kärna nucleus
uterus livmoder
nerv nervus
naevus födelsemärke
annus år
hälben calcaneus
nedre magmun pylorus
stimulus impuls, retning
radius strålben
(stel)kramp tetanus
bronchus luftrör
ledhuvud condylus
lobus flik, lob
thalamus kärnsystem i hjärnan
hörn, vinkel angulus
språngben talus
rör tubus
bacillus bacill
skelögdhet, skelning strabismus
anulus (liten) ring
sulcus fåra
umbilicus navel
länd lumbus
mellanhand metacarpus
embolus vandrande blodpropp
diabetes, ökad urinutsöndring diabetes
näsa nasus
carpus handled
focus härd
sjukdom morbus
led articulus
sten calculus
bukvattusot ascites
rheumatismus reumatism
metabolismus ämnesomsätttning
fungus svamp
autismus självförsjunkenhet
finger, tå digitus
stam, bål truncus
clavus liktorn
lökformad bildning, ögonglob bulbus
capillus hårstrå (på kroppen)
liten knut(a) nodulus
antal numerus
oesophagus matstrupe
gulsot icterus
terminus gräns, slut
botten fundus
porus por
discus skiva
slem mucus
ändtarmsöppning anus
locus plats