Medicinsk latin 3

Medicinsk latin 3 - en övning gjord av Heulwen på Glosor.eu.
1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns.
2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem.
3. Vik tillbaka pappret och rätta genom att jämföra med svaren till höger.
Vad heter alveolus på svenska? (2 ord)
litet hålrum, lungblåsa
Vad heter gulsot på latin?
icterus
Vad heter nasus på svenska?
näsa
Vad heter livmoder på latin?
uterus
Vad heter fundus på svenska?
botten
Vad heter magsäck, hjärtkammare, hjärnventrikel på latin?
ventriculus
Vad heter thrombus på svenska?
fast blodpropp
Vad heter rheumatismus på svenska?
reumatism
Vad heter mucus på svenska?
slem
Vad heter skelögdhet, skelning på latin?
strabismus
Vad heter gräns, slut på latin?
terminus
Vad heter år på latin?
annus
Vad heter angulus på svenska? (2 ord)
hörn, vinkel
Vad heter por på latin?
porus
Vad heter öga på latin?
oculus
Vad heter focus på svenska?
härd
Vad heter calcaneus på svenska?
hälben
Vad heter navel på latin?
umbilicus
Vad heter vrist på latin?
tarsus
Vad heter (stel)kramp på latin?
tetanus
Vad heter tarmstopp på latin?
ileus
Vad heter armbåge på latin?
cubitus
Vad heter pylorus på svenska?
nedre magmun
Vad heter nerv på latin?
nervus
Vad heter bacillus på svenska?
bacill
Vad heter matstrupe på latin?
oesophagus
Vad heter bukvattusot på latin?
ascites
Vad heter länd på latin?
lumbus
Vad heter nodus på svenska? (2 ord)
knut(a), knöl
Vad heter metabolismus på svenska?
ämnesomsätttning
Vad heter mellanfot på latin?
metatarsus
Vad heter anulus på svenska?
(liten) ring
Vad heter radius på svenska?
strålben
Vad heter diabetes, ökad urinutsöndring på latin?
diabetes
Vad heter plats på latin?
locus
Vad heter thalamus på svenska?
kärnsystem i hjärnan
Vad heter bronchus på svenska?
luftrör
Vad heter handled på latin?
carpus
Vad heter gren på latin?
ramus
Vad heter impuls, retning på latin?
stimulus
Vad heter fåra på latin?
sulcus
Vad heter malleolus på svenska?
fotknöl
Vad heter humerus på svenska?
överarmsben
Vad heter födelsemärke på latin?
naevus
Vad heter språngben på latin?
talus
Vad heter modus på svenska?
sätt
Vad heter muskel på latin?
musculus
Vad heter nodulus på svenska?
liten knut(a)
Vad heter fungus på svenska?
svamp
Vad heter hårstrå (på kroppen) på latin?
capillus
Vad heter läkare på latin?
medicus
Vad heter discus på svenska?
skiva
Vad heter metacarpus på svenska?
mellanhand
Vad heter digitus på svenska? (2 ord)
finger, tå
Vad heter somnus på svenska?
sömn
Vad heter mässling på latin?
morbilli
Vad heter sten på latin?
calculus
Vad heter ändtarmsöppning på latin?
anus
Vad heter stam, bål på latin?
truncus
Vad heter villi på svenska?
tarmludd
Vad heter pilus på svenska?
hårstrå (på huvudet)
Vad heter kärna på latin?
nucleus
Vad heter autismus på svenska?
självförsjunkenhet
Vad heter clavus på svenska?
liktorn
Vad heter led på latin?
articulus
Vad heter tarmvred på latin?
volvulus
Vad heter ledhuvud på latin?
condylus
Vad heter thymus på svenska?
bräss
Vad heter sjukdom på latin?
morbus
Vad heter saccus på svenska?
säck
Vad heter flik, lob på latin?
lobus
Vad heter rör på latin?
tubus
Vad heter vandrande blodpropp på latin?
embolus
Vad heter isthmus på svenska? (3 ord)
anatomisk förträngning, trång passage, avsmalning
Vad heter bulbus på svenska? (2 ord)
lökformad bildning, ögonglob
Vad heter numerus på svenska?
antal
Vad heter valkbildning, svålbildning, benbildning på latin?
callus