(Inget namn)

(Inget namn) - en övning gjord av Silverwolf på Glosor.eu.
1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns.
2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem.
3. Vik tillbaka pappret och rätta genom att jämföra med svaren till höger.
Två Duo
Berätta Narro
Julisk Julius
Göra Ago
Se Video
Där Ibi
Hus, hem Domus
Strax Mox
Styra Guberno
Namnet är för mig är, jag heter Nomen mihi est
Sak Res
Mycket Valde
Vado
Vänlig Amiable
Vacker Pulcher
Det behagar Placet
Mycket Multus
Valeo
Älska Amo
Skola, lek Ludus
Till Ad
Mig Mihi
Torg Forum
Eo
Gå, fram, vidare Procedo
Plötsligt Subito
Bland Inter
lärare Magister
Berömma Laudo
In
Ni Vos
Berättelse Fabula
gammal Antiquus
Särskilt Praecipue
Känd Nota
elev Discipulus
Vad är namnet för dig? Quid est nomen tibi
Framför, före Ante
Skald Poeta
Som Qui
Vår Noster
Han, den där Hic
Jordmark, land Terra
Rikedom/ar Divitiae
Bära Porto
Man Vir
Köpa Emo
Liten Parvus
Och Et
Tala Loquor
Vad Quid
Italien Italia
Bereda Paro
Klokhet Prudentia
Oss Nos
Hälsa Saluto
Till In
Byggnad Aedificium
Talspråkig Colloquial
Komma Venio
Om De
Sen Tardus
Glad Laetus
Natur Natura
Kust Ora
Romersk Romanus
Halvön Paeninsula
Ja Ita
Dig Tibi
Koloni Colonia
Grekland Graecia
Arg Iratus
Grekisk Graeca
Hej Salve
Även Etiam
Historia Historia
Basilika, Byggnadsform Basilica
Samtal Colloquium
Långsamt Lente
Fädernesland Patria
Behaglig Gratus
Kalla, Kalla på Voco
Överflöda Abundo
Glädja Delecto
Ära Gloria
Middag Cena
Bra, väl Bene
Vän Amicus
Kanske Fortasse
Möta Incido in
Med Cum
Skynda Festino
Nyss Nuper
Nöje Deliciae
Invadera Evade
Han, den där Ille
Inte Non
Bod Taberna
Slav Servus
Ö Insula
Sicilien Sicilia
Tempel Templum
lärarinnA Magistra
Invånare Incola
Dem Eos
Tillsammans Una
Ofta Saepe
Vin Vinum
Promenera Ambulo
Vem Quis
Kampanien Campania
Rom Roma
Hur mår du?, Vad gör du? Quid agis
Säga Dico
Idag Hodie
Övriga Ceteri
Stor Magnus
Annat Alius
Hej på er pojkelever och flickelever Salvete discipuli et discipulae
Besöka Visito
Fält Campus
Vart Quo
Ge Do
Är Est
Pojke Puer
Romare Romanus