(Inget namn)

(Inget namn) - en övning gjord av Silverwolf på Glosor.eu.
1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns.
2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem.
3. Vik tillbaka pappret och rätta genom att jämföra med svaren till höger.
Hej Salve
Bod Taberna
Nyss Nuper
Säga Dico
Bära Porto
Hälsa Saluto
Kanske Fortasse
Till In
Rom Roma
Tillsammans Una
Idag Hodie
Plötsligt Subito
Två Duo
Romersk Romanus
gammal Antiquus
Skynda Festino
elev Discipulus
Sak Res
Jordmark, land Terra
Han, den där Ille
Torg Forum
Berätta Narro
Mycket Valde
Grekisk Graeca
Komma Venio
Sicilien Sicilia
Sen Tardus
Kust Ora
Bra, väl Bene
In
Och Et
Slav Servus
Romare Romanus
Rikedom/ar Divitiae
Annat Alius
Bland Inter
Ja Ita
Vem Quis
Ni Vos
Där Ibi
Berättelse Fabula
Mig Mihi
Eo
Överflöda Abundo
Glad Laetus
Promenera Ambulo
Basilika, Byggnadsform Basilica
Vänlig Amiable
Halvön Paeninsula
Klokhet Prudentia
Älska Amo
Talspråkig Colloquial
Vad Quid
Ö Insula
Vado
Inte Non
Valeo
Historia Historia
Dem Eos
Framför, före Ante
Invånare Incola
Tala Loquor
Göra Ago
Även Etiam
Hur mår du?, Vad gör du? Quid agis
Köpa Emo
Behaglig Gratus
Styra Guberno
Till Ad
Pojke Puer
Vår Noster
Vad är namnet för dig? Quid est nomen tibi
Vin Vinum
Glädja Delecto
Skola, lek Ludus
Tempel Templum
Byggnad Aedificium
lärare Magister
Vacker Pulcher
Kalla, Kalla på Voco
Långsamt Lente
Namnet är för mig är, jag heter Nomen mihi est
Det behagar Placet
Hej på er pojkelever och flickelever Salvete discipuli et discipulae
Känd Nota
Skald Poeta
Ofta Saepe
Se Video
Möta Incido in
Om De
Kampanien Campania
Middag Cena
Ge Do
Grekland Graecia
lärarinnA Magistra
Han, den där Hic
Italien Italia
Bereda Paro
Arg Iratus
Vart Quo
Samtal Colloquium
Gå, fram, vidare Procedo
Koloni Colonia
Julisk Julius
Nöje Deliciae
Ära Gloria
Oss Nos
Invadera Evade
Är Est
Hus, hem Domus
Särskilt Praecipue
Dig Tibi
Som Qui
Man Vir
Natur Natura
Strax Mox
Stor Magnus
Vän Amicus
Besöka Visito
Med Cum
Övriga Ceteri
Fält Campus
Fädernesland Patria
Berömma Laudo
Mycket Multus
Liten Parvus