(Inget namn)

(Inget namn) - en övning gjord av Silverwolf på Glosor.eu.
1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns.
2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem.
3. Vik tillbaka pappret och rätta genom att jämföra med svaren till höger.
Valeo
Dig Tibi
Framför, före Ante
Invadera Evade
Se Video
Middag Cena
Oss Nos
Bära Porto
Möta Incido in
Invånare Incola
In
Vår Noster
Med Cum
Talspråkig Colloquial
Där Ibi
Behaglig Gratus
Ni Vos
Torg Forum
Vado
Kust Ora
Kalla, Kalla på Voco
Inte Non
Älska Amo
Berättelse Fabula
Vin Vinum
Tala Loquor
Mycket Valde
Grekisk Graeca
Bereda Paro
Eo
Hej på er pojkelever och flickelever Salvete discipuli et discipulae
Hur mår du?, Vad gör du? Quid agis
Gå, fram, vidare Procedo
Historia Historia
Jordmark, land Terra
Slav Servus
Vänlig Amiable
gammal Antiquus
Byggnad Aedificium
Vän Amicus
Nyss Nuper
Säga Dico
Övriga Ceteri
Vad Quid
Långsamt Lente
lärarinnA Magistra
lärare Magister
Berömma Laudo
Ja Ita
Hälsa Saluto
Nöje Deliciae
Vad är namnet för dig? Quid est nomen tibi
Hej Salve
Natur Natura
Skola, lek Ludus
Till Ad
Tillsammans Una
Mig Mihi
Rom Roma
elev Discipulus
Berätta Narro
Halvön Paeninsula
Promenera Ambulo
Särskilt Praecipue
Överflöda Abundo
Ofta Saepe
Som Qui
Skynda Festino
Bra, väl Bene
Bland Inter
Han, den där Hic
Sen Tardus
Tempel Templum
Plötsligt Subito
Ge Do
Vart Quo
Glad Laetus
Är Est
Fädernesland Patria
Två Duo
Om De
Bod Taberna
Stor Magnus
Skald Poeta
Romersk Romanus
Till In
Och Et
Hus, hem Domus
Samtal Colloquium
Mycket Multus
Glädja Delecto
Besöka Visito
Namnet är för mig är, jag heter Nomen mihi est
Fält Campus
Basilika, Byggnadsform Basilica
Pojke Puer
Komma Venio
Kampanien Campania
Idag Hodie
Dem Eos
Klokhet Prudentia
Han, den där Ille
Koloni Colonia
Romare Romanus
Man Vir
Rikedom/ar Divitiae
Italien Italia
Arg Iratus
Ära Gloria
Köpa Emo
Känd Nota
Styra Guberno
Grekland Graecia
Kanske Fortasse
Liten Parvus
Göra Ago
Även Etiam
Ö Insula
Strax Mox
Annat Alius
Det behagar Placet
Vem Quis
Vacker Pulcher
Julisk Julius
Sak Res
Sicilien Sicilia