(Inget namn)

(Inget namn) - en övning gjord av Silverwolf på Glosor.eu.
1. Vik bak högra delen av pappret så att svaren inte syns.
2. Skriv ner svaren på frågorna i utrymmet under dem.
3. Vik tillbaka pappret och rätta genom att jämföra med svaren till höger.
Ni Vos
Vänlig Amiable
Sen Tardus
Nyss Nuper
Oss Nos
Och Et
Ja Ita
Nöje Deliciae
Till In
Talspråkig Colloquial
Mycket Valde
Skola, lek Ludus
Idag Hodie
Tala Loquor
Annat Alius
Besöka Visito
Promenera Ambulo
Hälsa Saluto
Bod Taberna
Se Video
Rikedom/ar Divitiae
Ära Gloria
elev Discipulus
Glädja Delecto
Styra Guberno
Han, den där Hic
Klokhet Prudentia
Tillsammans Una
Valeo
Ofta Saepe
Mycket Multus
Italien Italia
Glad Laetus
Liten Parvus
Köpa Emo
Basilika, Byggnadsform Basilica
Koloni Colonia
Dem Eos
Kampanien Campania
Vacker Pulcher
Vän Amicus
Strax Mox
Vår Noster
Med Cum
lärare Magister
Känd Nota
Kanske Fortasse
Komma Venio
Mig Mihi
Långsamt Lente
Möta Incido in
Även Etiam
Berättelse Fabula
Är Est
Berätta Narro
Arg Iratus
Det behagar Placet
Rom Roma
Hus, hem Domus
Byggnad Aedificium
Plötsligt Subito
Tempel Templum
Slav Servus
Vado
Två Duo
Man Vir
Middag Cena
Historia Historia
Övriga Ceteri
Skynda Festino
Dig Tibi
Grekisk Graeca
Namnet är för mig är, jag heter Nomen mihi est
Fädernesland Patria
Älska Amo
gammal Antiquus
Bra, väl Bene
Vart Quo
Pojke Puer
Behaglig Gratus
Halvön Paeninsula
Gå, fram, vidare Procedo
Bära Porto
Vad är namnet för dig? Quid est nomen tibi
Som Qui
Eo
Hej på er pojkelever och flickelever Salvete discipuli et discipulae
Romare Romanus
Vin Vinum
lärarinnA Magistra
Jordmark, land Terra
Sicilien Sicilia
Där Ibi
Överflöda Abundo
Vad Quid
Samtal Colloquium
Om De
Göra Ago
In
Han, den där Ille
Invånare Incola
Till Ad
Framför, före Ante
Skald Poeta
Inte Non
Torg Forum
Vem Quis
Bland Inter
Berömma Laudo
Kalla, Kalla på Voco
Hur mår du?, Vad gör du? Quid agis
Bereda Paro
Säga Dico
Sak Res
Fält Campus
Grekland Graecia
Särskilt Praecipue
Ge Do
Ö Insula
Invadera Evade
Julisk Julius
Romersk Romanus
Stor Magnus
Natur Natura
Kust Ora
Hej Salve