Spanska glosor-räkna till 50

Öva - Översätt
Snabbförhör Snabbförhör
Spel

Spela olika spel med orden i din övning. Hitta det spel du tycker bäst om och som du lär dig mest av!

Skriv ut
Välj frågor (21)

Vanligtvis används alla ord som finns i en övning när du förhör dig eller spelar spel. Här kan du välja om du enbart vill öva på ett urval av orden. Denna inställning påverkar både förhöret, spelen, och utskrifterna.

Alla Inga

 • Uno Ett
 • Dos Två
 • Tres Tre
 • Cuatro Fyra
 • Cinco Fem
 • Sies Sex
 • Siete Sju
 • Ocho Åtta
 • Nueve Nio
 • Diez Tio
 • Elva Once
 • Tolv Doce
 • Tretton Trece
 • fjorton catorce
 • femton quince
 • Sexton dieciséis
 • Sjutton Diecisiete
 • arton Dieciocho
 • Nitton Diecineuve
 • Tjugio Veinte
 • Tjugoett Veinteún

Alla Inga

Statistik för alla användare

Avklarade förhör: 15

Antal utskrifter: 9

Antal spelade spel: 102

Information

Hannahlydin

Skapad: 2012-10-01

Antal frågor: 21

Utdelad övning

https://glosor.eu/ovning/spanska-glosor-rakna-till-50.1451974.html

Dela