Hinduismen G frågor 1-3


Vanligt förhör

Lyssna

Spela spel med övningen

Skriv ut

Välj frågor (6) Markera alla   Avmarkera alla  

Vilka är hinduernas heliga skrifter? Bhadavagita, vedaböckerna, uppanishaderna. Dessa heliga skrifter handlar mycket om hinduism i ''fördjupning''. Kortfattat vad dessa böcker står för: *Uppshandisherna heliga skrift som berättar om religiöst-filosofiska skrifter. Som skrevs mellan år 800-400, f.kr. Uppshandisherna skrifter beskriver hur man kan förena sig i ett med sin egna själ med Brahman och sluta återuppfödas. *Vedaböckerna; Rigveda, Samaveda, Yajurveda och Atharveda, är skrivna 1200år f.kr. Dom handlar om gudarna, man förklarar i skrifterna hur man bör offra till dem genom lovsångar. *Bhagavadgita- är den mest älskade boken bland hinduismen eftersom den handlar om kärlek och livets mening. Kärleken till Krishna för hinduerna är stor och i den här boken får man se sitt sanna jag som är atman. Slutligen kan de få leva med guden Krishna Använd:
Vad betyder, atman? Är ett uttryck i hinduismen för universell själ eller ande i kosmologisk mening. I Brihad-Aranyakas upanishad används ordet för skaparen av världsalltet. För hinduerna är atman den individuella själen, den mänskliga kroppen kan gå sönder men atman lever vidare. Använd:
Vad betyder, brahman? Är ett begrepp inom hinduismen. Brahman är världssjälen- det stora världsaltet, den gudomliga verkligheten. Använd:
Vad betyder Maya? Har flera betydelser. Vanligen syftar det på sinnesvärldens universum som skapats av Braham, det overkliga och osanna. Använd:
Vad betyder, reinkarnation? Reinkarnation eller själavandring är ett begrepp för trosföreställningar som innebär att en människas själ inte dör med kroppen, utan att hela själen, eller delar av den, kan föras vidare till en ny kropp, endera i människa eller djur. Använd:
Vilket är den yttersta meningen med livet (målet)? Yttersta meningen med livet för hinduer är att slippa reinkarneras. Och som hinduism vill man då befria sin gudomliga själ och bli ett med brahman. För att slippa reinkarneras måste man ha en bra karma som du får av resultatet av livets gärningar, hur du har skött dig. Ett exempel; Har du skött dig bra i ditt tidigare liv så lever du ett bra liv nu också, och blir klasad i ''kastsystemet'' hur bra du skött dig i ditt tidigare liv, ju bättre karma, desto högre rankad blir du i kastsystemet. Använd:

Markera alla   Avmarkera alla  
Statistik för alla användareAvklarade förhör: 0
Antal utskrifter: 127
Antal spelade spel: 81
Information
Skapad: 2011-11-22
Antal frågor: 6
Utdelad övninghttp://glosor.eu/ovning/hinduismen-g-fragor-1-3.1557630.htmlDelaBädda in
Vi använder oss av kakor (Vad är en kaka?)Kontakta ossWebbplatskarta
Användarvillkor
10.239.131.60   Copyright © 2006-2014 Glosor.eu