eukaryota cellen - anteckn.


Vanligt förhör

Lyssna

Spela spel med övningen

Skriv ut

Välj frågor (140) Markera alla   Avmarkera alla  

cellmembranet är en tunn ... hinna Använd:
... reglerar in- och uttransport i cellen cellmembranet Använd:
cellmembranet består av 2 lager ..., ... och ... fosfolipider, kolesterol, proteiner Använd:
en fosfolipid ser ut som en ... huvudfoting Använd:
fosfolipider har en ... och en ... ända hydrofil, lipofid Använd:
den ena änden av en fosfolipid tycker om ... och den andra ... vatten, fett Använd:
den delen av fosfolipiden som tycker om vatten är vänd ... ytterst Använd:
cellmembranet innehåller kolestorol för att kunna ... på sig röra Använd:
.. styr till stor del vilka ämnen som tar in genom cellmembranet proteiner Använd:
... sticker igenom både på yttre o inre sidan av cellmembranet proteiner Använd:
proteiner är som små ... som ämnen skickas igenom rör Använd:
proteiner är ... för vissa ämnen anpassade Använd:
proteiner delas upp i ... och ... integrala, perifera Använd:
ett perfekt protein sitter antingen direkt på .../... och sticker inte igenom utsidan/insidan Använd:
cellmembranet har en ... och en ... del hydrofil, lipofil Använd:
mängden fett & protein i celler beror på vilka ... cellen får ämnen Använd:
Titta på bilder: skoltips.wordpress.com/2008/04/19/cellen/ Uppdrag slutfört Använd:
signalflaggor är uppbyggda av ... kolhydrater Använd:
signalflaggornas kolhydrater består av sockerarterna: ... och ... glukoprotein, glukolipid Använd:
Alla celler har olika ... utanpå cellmembranet signalflaggor Använd:
vad händer om du får en av mina celler? mitt immunförsvar förstör den Använd:
vid transplantion av organ måste man sänka patientens ... immunförsvar Använd:
cytoplasmans cellskelett är uppbyggt av ... proteintrådar Använd:
... bestämmer cellens form o rörelse (ex. muskelsammandragning, amöboid rörelse= proteintrådarna Använd:
man kan säga att cellskelettet är trädstammen och organellerna ... bladen Använd:
organellerna sitter fast i ... cellskelettet Använd:
cellskelett är viktigt vid ... för det ser till att rätt mängd överförs celldelning Använd:
Vilka är de tre typerna av proteintrådar? aktin, mikrotubuli och intermediära Använd:
aktin är ...formade spiral Använd:
aktintrådarna ligger närmast ... -> ger viss form o stöd cellmembranet Använd:
aktin kan få cellen att göra en ... ... genom att flytta aktinmolekyler mellan aktintrådar amöboid rörelse Använd:
ibland jobbar aktin med ... myosin Använd:
... ser till att musklerna "dras åt" och slappnar av myosin Använd:
myosin ser till att vi kan utföra ... rörelser Använd:
... ser till att cellen har rätt form cellskelettet Använd:
mikrotubli är det ... tubblinproteinet tjockaste Använd:
mikrotubli finns nära ... cellkärnan Använd:
... flyttar organellerna mikrotubli Använd:
mikrotubli flyttar ... vid celldelning kromosomer Använd:
mikrotubli ser ut som en ... fästing Använd:
flimmerhår kan vara uppbyggda av ... mikrotubli Använd:
flimmerhår = ... och ... cilier, flageller Använd:
... ... är buntar av olika forters fiberprotein som förstärker cellen intermediära trådar Använd:
... är ett fiberprotein keratin Använd:
vad heter cellkärnan på latin? nukleus Använd:
cellkärnan omges av ett dubbelt ... membran Använd:
cellkärnans dubbla membran är perforerat av små ... porer Använd:
varför har cellkärnan ett eget membran? För att kunna ... ... skydda DNA:t Använd:
En cell innehåller all ... om en själv info Använd:
inne i ... finns kärnplasma med nukeoler och kromosomer cellkärnan Använd:
nukleoler producerar nya ... ribosomer Använd:
människan har ... kromosomer 46 Använd:
man kan bota en känd familjesjukdom genom att ... ... ... ... ... ... byta ut sjukdomsgenen till en frisk Använd:
ER= endoplasmatiskt nätverk Använd:
... sköter kommunikationen mellan cellkärnan och cytoplasman ER Använd:
... går från kärnan och ut i cellen ER Använd:
alla beslut - förutom skapandet av energi - tas i ... kärnan Använd:
cellen får producera ... själv utan att kärnan säger att det är ok energi Använd:
ER kan jämföras med ... infrastruktur Använd:
de tjockaste proteinerna består av ... mikrotubili Använd:
mikrotubili bestämmer cellens ... form Använd:
mikrotubiliproteinerna är vägar för ... i cellen transport Använd:
mikrotubiliproteiner möjliggör seperation av ... vid celldelning kromosomer Använd:
mikrotubiliproteiner kontrollerar övriga ... fördelning och rörelse organellers Använd:
ER behövs för att ... transportera Använd:
cellens fabriker är strategiskt placerade nära ... ER Använd:
det finns två typer av ER är ... struktur och ... struktur kornig, slät Använd:
det korniga ER har ribosomer som tillverkar ... protein Använd:
det släta ER har ... som tillverkar kolesterol och fosfolipider enzym Använd:
Det korniga ER är ...fabriker membran Använd:
det ... ... är cellens avgiftningscentral släta ER Använd:
mitokondrien producerar ... i 3 olika steg energi Använd:
mitokondrien är cellens ... kraftverk Använd:
ju mer man idrottar desto fler ... har man i sina celler mitokondrier Använd:
antalet mitokondrier anpassar sig efter hur stort ... är energibehovet Använd:
mitokondrien har eget ... DNA Använd:
det mitokondriella DNA:t kommer endast från ... mamman Använd:
golgiapparaten har ... membranblåsor Använd:
golgiapparaten är cellens ... post Använd:
när vi producerat i ribosomer så sätter ... på "frimärke" o "adress" o skickar till rätt ställe golgiapparaten Använd:
ett frimärke kan ex vara en ... glukosmolekyl Använd:
golgiapparaten transporterar med hjälp av ... blåsor Använd:
golgiapparaten framställer frimärken ut ... som producerats i ribosomer proteiner Använd:
... tar upp och avger produkter i form av små blåsor golgiapparaten Använd:
enzymer, signalsubstanser, m.m. avsöndras genom ... exocytos Använd:
lysosomer är cellens ... återvinningsstation Använd:
när ... bryter ner ämnen "slukar" de dem lysosomer Använd:
lysosomer har många ... enzymer Använd:
lysosomer har många enzymer, sk ... lysozymer Använd:
lysosomer bildas via ... från golgiapparaten avknoppning Använd:
cellens ... försvinner genom att blåsor transporterar det till cellmembranet, smälter ihop med det och sedan gör sig av med innehållet skräp Använd:
... är blåsor som tar upp & bryter ner oxiderande ämnen peroxisomer Använd:
peroxisomer har en ... fukntion antioxiderande Använd:
man vet väldigt ... om peroxisomer lite Använd:
är antioxiderande ämnen bra? ja Använd:
skillnaderna mellan växt- och djurcell är att växtcellen har ..., ... och ... kloroplaster, vakuol, cellvägg Använd:
växtcellen har: cellv.., cellk, cellk.., cellm.., c.., o.., v.. och k.. cellvägg, cellkärna, cellmembran, cytoplasma, organeller, vakuol, klosoplaster Använd:
djurcellen har: cellk.., cellm.., c.. och o.. cellkärna, cellmembran, cytoplasma och organeller Använd:
vakuolen lagrar ... vätska Använd:
vakuol innehåller ... cellsaft Använd:
ibland lagrar vakuol ... gifter Använd:
vakuol uppkommer genom utvidgningar i ... ER Använd:
plastider tillverkar ... socker Använd:
plastider har kloroplaster med ... klorofyll Använd:
skriv fotosyntesen sol + 6 H2O + 6 CO2 --> 6 O2 + C6H12O6 Använd:
kromoplaster (kloroplaster?) ger det ... i vissa blad gulgröna Använd:
leukoplaster lagrar ... i ex potatis stärkelse Använd:
... gör att cellen kan ta upp vatten utan att spricka cellväggen Använd:
... har cellulosa växtceller Använd:
små oladdade molekyler (syrgas, koldioxid, vatten) kan passera ... i cellmembranet lipidmolekylerna Använd:
är det mkt syre utanför o lite inne i cellen å vandrar syret in i cellen så ... bil utjämnad koncentrationen Använd:
vilka två sorters transport av ämnen finns det? passiv och aktiv Använd:
... = tar in ämnen i cellen endocytos Använd:
... = vita blodkloppar attackerar sjukdom. immunförsvarets cell jagar bakterien o omsluter den endocytos Använd:
... = ämnen töms utanför cellen exocytos Använd:
... är när en passiv transport sköter sig själv diffusion Använd:
... utgår alltid från att utjämna koncentrationerna diffusion Använd:
... är när vatten rör sig för att utjämna koncentrationen, semipermeabelt membran osmos Använd:
kanalprotein är integrala proteiner som är ... jämt o ständigt öppna Använd:
ämnen vandrar fram o tbx i ... för att utjämna koncentrationen kanalproteinen Använd:
passivt transportprotein kan jämföras med en ... svängdörr Använd:
aktiv transport pumpar (transportprotein) ex. glukos till ... tarmcellerna Använd:
aktiv transport funkar inte av sig själv. Det behöver ... för att funka ATP Använd:
ATP är kroppens ... energimolekyl Använd:
vad vi än gör så måste vi bilda ... för det är vårt "eluttag" ATP Använd:
cellens ämnesomsättning - ... metabolism Använd:
katabolism är ... nedbrytande Använd:
anabolism är ... uppbyggande Använd:
katabolism och anabolism ingår i ... metabolism Använd:
ATP står för adenosin-tri-fosfat Använd:
energin sitter i bindningarna mellan ... o du får ut 33 Joule om de bryts fosfatgrupperna Använd:
ezymer styr ... ämnesomsättningen Använd:
enzymer är ... ... och har ett aktivt centrum globulära proteiner Använd:
enzymer fungerar som en ... katalysator Använd:
vilka är cellandningens tre steg? glykolysen, citronsyracykeln och andningskedjan Använd:
celler kan samverka mellan ...kopplingar i/mellan cellmembranen proteinmolekyl Använd:
celler ... för att skicka information, inte dras isär, känna igen varandra o kunna vara flercelliga samverkar Använd:
kommunikationen mellan celler sköts med bl.a ... och ... signalsubstanser, receptorer Använd:
receptorerna sitter på ... o tar emot signalerna/ämne cellerna Använd:
varje ämne har sin ... receptor Använd:

Markera alla   Avmarkera alla  
Statistik för alla användareAvklarade förhör: 12
Antal utskrifter: 28
Antal spelade spel: 0
Information
Skapad: 2013-09-26
Antal frågor: 140
Utdelad övninghttp://glosor.eu/ovning/eukaryota-cellen-anteckn.3056037.htmlDelaBädda in
Vi använder oss av kakor (Vad är en kaka?)Kontakta ossWebbplatskarta
Användarvillkor
10.239.131.60   Copyright © 2006-2014 Glosor.eu