Artärer, vener, klaffar m.m


Vanligt förhör

Lyssna

Spela spel med övningen

Skriv ut

Välj frågor (74) Markera alla   Avmarkera alla  

arteria carotis communis dextra höger halspulsådersartär Använd:
arteria carotis communis sinistra vänster halspulsådersartär Använd:
arteria carotis externa sinistra vänster yttre halspulsåderartär Använd:
arteria carotis interna sinistra vänster inre halspulsåderartär Använd:
arteria carotis interna dextra höger inre halspulsåderartär Använd:
arteria carotis externa dextra höger yttre halspulsåderartär Använd:
arteria axillaris axelartär Använd:
arteria radialis strålbensartär Använd:
arteria ulnaris armbågsartär Använd:
arteria dorsalis pedis fotryggsartär Använd:
arteria femoralis superficialis ytlig lårbensartär Använd:
arteria femoralis profunda djup lårbensartär Använd:
arteria femoralis communis lårbensartär Använd:
arteria renalis njurartär Använd:
truncus brachiocephalicus artärstammen till armen Använd:
arteria brachialis överarms artär Använd:
arteria intercostalis bröstartärer Använd:
arteria poplitea knävecks artär Använd:
arteria tibialis anterior främre skenbensartär Använd:
arteria tibialis posterior bakre skenbensartär Använd:
arteria hepatica communis samlingsartär i bröstet Använd:
arteria mesenterica superior övre mag-tarmartär Använd:
arteria mesenterica inferior nedre mag-tarmartär Använd:
apex cordis hjärtspetsen Använd:
arteria iliaca interna inre bäckenartärer Använd:
arteria iliaca externa yttre bäckenartär Använd:
arteria iliaca communis gemensam bäckenartär Använd:
vena mediana cubiti ven mit i armen Använd:
vena cephalica armens huvudven Använd:
vena basilica underarmsven Använd:
vena saphena parva små underbensvener Använd:
vena saphena magna stora underbensvener Använd:
vena portae leverven Använd:
vena cava inferior nedre hålven Använd:
vena cava superior övre hålven Använd:
vena jugularis externa yttlig halsven Använd:
vena jugularis interna inre halsven Använd:
arteria coronaria dextra höger kranskärl Använd:
ramus interventricularis anterior kranskärl(hjärtats framsida) Använd:
arteria coronaria sinistra vänster kranskärl Använd:
arteria pulmonalis sinistra vänstra lungartären Använd:
truncus pulmonalis lungartärstammen Använd:
arteria pulmonalis dextra höger lungartär Använd:
aorta kroppspulsådern Använd:
aortaklaff klaff mellan vänsterkammare och aorta Använd:
atrium sinister vänster förmak Använd:
mitralisklaff klaffsystem mellan vänster förmak och kammare Använd:
pericardium hjärtsäcken Använd:
myocardium hjärtmuskelceller Använd:
endocardium Hjärtskikt Använd:
Ventriculus sinister vänster kammare Använd:
septum interventriculare vägg i hjärtat som separerar kamrarna Använd:
ventriculus dexter höger kammare Använd:
musculi papillares Muskelförlängningar av segelklaffarna och fäster i kammarväggarna Använd:
tricuspidalisklaffen klaff mellan höger förmak och kammare Använd:
atrium dexter höger förmak Använd:
arteria testicularis tesikelartär Använd:
arteria ovaria äggstocksartär Använd:
arteria vertebralis halsryggradensmusklartär Använd:
arteria subclavia dextra höger nyckelbensartär Använd:
arteria subclavia sinistra vänster nyckelbensartär Använd:
arteria cerebri anterior främre hjärnartären Använd:
arteria cerebri media mellersta hjärnartären Använd:
arteria cerebri posterior bakre hjärnartären Använd:
arteria basilaris föreningen av vertebralisartärerna i hjärnan Använd:
circulus arteriosus cerebri artärring i hjärnan Använd:
basis cordis basen av hjärtat Använd:
vena hemiazygos ven till vänster om ryggraden Använd:
vena azygos ven till höger om ryggraden Använd:
venae pulmonales lungvenerna Använd:
nervus vagus nerv som styr de automoma funktionerna Använd:
chordae tendineae sentrådar som fäster hjärtklaffarna Använd:
sinusknutan pacemaker Använd:
av-knutan tar emot aktionspotentialer från sinusknutan Använd:

Markera alla   Avmarkera alla  
Statistik för alla användareAvklarade förhör: 12
Antal utskrifter: 3030
Antal spelade spel: 426
Information
Skapad: 2011-11-17
Antal frågor: 74
Utdelad övninghttp://glosor.eu/ovning/artarer-vener-klaffar-m-m.1528515.htmlDelaBädda in
Vi använder oss av kakor (Vad är en kaka?)Kontakta ossWebbplatskarta
Användarvillkor
10.239.131.60   Copyright © 2006-2014 Glosor.eu